12th Rare Earth Summit

May 27-28, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

11th Aluminum Raw Materials Summit

May 20-21, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

9th Magnesium Summit

April 15-16, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

13th World InBiGeGa Forum

March 25-26, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

7th World Antimony Forum

June 13-14, 2019
Changsha, Hunan, China

7th Refractory & Abrasive Materials Summit 2019

May 23-24, 2019
Qingdao, Shandong, China

10th Aluminum Raw Materials Summit

May 16-17, 2019
Zhengzhou, Henan, China

11th Rare Earth Summit

May 9-10, 2019
Qingdao, Shandong, China

8th Magnesium Summit

April 11-12, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

12th World InBiGeGa Forum

March 14-15, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

6th World Manganese & Selenium Forum

May 21-22, 2018
Hainan Sanya, China

Total 17 Records

1/2

10 Records per

1

2

To Page
Cobalt Intermediate
30-40% CIF China
Unit: USD/lb Co
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.8%min In warehouse Rotterdam
Unit: USD/lb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.8%min In warehouse Baltimore
Unit: USD/lb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.8%min Delivered China
Unit: RMB/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Carbonate
46%min Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Chloride
24%min Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Oxide
72%min Delivered China
Unit: RMB/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Oxide
72%min In warehouse Rotterdam
Unit: EUR/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Powder
99.5%min Delivered China
Unit: RMB/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Sulfate
20.5%min Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D

Total 17 Records

1/2

10 Records per

1

2

To Page