12th Rare Earth Summit

May 27-28, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

11th Aluminum Raw Materials Summit

May 20-21, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

9th Magnesium Summit

April 15-16, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

13th World InBiGeGa Forum

March 25-26, 2021
Hangzhou, Zhejiang, China

7th World Antimony Forum

June 13-14, 2019
Changsha, Hunan, China

7th Refractory & Abrasive Materials Summit 2019

May 23-24, 2019
Qingdao, Shandong, China

10th Aluminum Raw Materials Summit

May 16-17, 2019
Zhengzhou, Henan, China

11th Rare Earth Summit

May 9-10, 2019
Qingdao, Shandong, China

8th Magnesium Summit

April 11-12, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

12th World InBiGeGa Forum

March 14-15, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

6th World Manganese & Selenium Forum

May 21-22, 2018
Hainan Sanya, China

Total 23 Records

2/3

10 Records per

Silicon Metal
4-2-1 Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
3-3-03 Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
3-3-03 FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
3-3-03 Ex-VAT FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
3-3-03 P 30ppm max Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
3-3-03 P 30ppm max FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
3-3-03 P 30ppm max Ex-VAT FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
2-2-02 Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
2-2-02 FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Silicon Metal
2-2-02 Ex-VAT FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D

Total 23 Records

2/3

10 Records per