9th World Aluminum Raw Materials Summit 2018

17-18 May, 2018
Jinan, Shandong

10th International Rare Earth Summit

10-11 May, 2018
Sanya, China

7th World Magnesium Forum

April 11-13, 2018
Sanya, China

11th World Indium & Germanium & Gallium Forum

22-23 Mar, 2018
Sanya, China

Total 10 Records

1/1

10 Records per

1

ToPage
Magnesium Ingot
99.9%min EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Ingot
99.9%min Ex-VAT FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Ingot
99.9%min FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Ingot
Chinese 99.9%min In warehouse Rotterdam
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Ingot
99.9%min In port India
Unit: INR/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Ingot
In warehouse Russia
Unit: RUB/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Powder
99.9%min EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Powder
99.9%min FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Alloy
AZ91D EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Magnesium Alloy
AZ91D FOB China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D

Total 10 Records

1/1

10 Records per

1

ToPage