7th World Antimony Forum

June 13-14, 2019
Changsha, Hunan, China

7th Refractory & Abrasive Materials Summit 2019

May 23-24, 2019
Qingdao, Shandong, China

10th Aluminum Raw Materials Summit

May 16-17, 2019
Zhengzhou, Henan, China

11th Rare Earth Summit

May 9-10, 2019
Qingdao, Shandong, China

8th Magnesium Summit

April 11-12, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

12th World InBiGeGa Forum

March 14-15, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

6th World Manganese & Selenium Forum

May 21-22, 2018
Hainan Sanya, China

6th World Antimony Forum

April 23-24, 2018
Zhangjiajie, China

6th International Refractories & Abrasives Summit

April 19-20, 2018
Beijing, China

Total 10 Records

1/1

10 Records per

1

ToPage
Lead Conc.
60%min EXW China
Unit: RMB/mt Pb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Conc.
TC 50%min CIF China
Unit: USD/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Ingot
99.994%min In warehouse Shanghai
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Ingot
99.994%min In warehouse Guangzhou
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Ingot
Secondary 98%min EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Ingot
Secondary 98%min Ex-VAT EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Ingot
Secondary 99.994%min EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Ingot
Secondary 99.994%min Ex-VAT EXW China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Scrap
Recycled Start-type Battery Ex-VAT Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Lead Scrap
Recycled Deep Cycle Battery Ex-VAT Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D

Total 10 Records

1/1

10 Records per

1

ToPage