7th World Antimony Forum

June 13-14, 2019
Changsha, Hunan, China

7th Refractory & Abrasive Materials Summit 2019

May 23-24, 2019
Qingdao, Shandong, China

10th Aluminum Raw Materials Summit

May 16-17, 2019
Zhengzhou, Henan, China

11th Rare Earth Summit

May 9-10, 2019
Qingdao, Shandong, China

8th Magnesium Summit

April 11-12, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

12th World InBiGeGa Forum

March 14-15, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

6th World Manganese & Selenium Forum

May 21-22, 2018
Hainan Sanya, China

6th World Antimony Forum

April 23-24, 2018
Zhangjiajie, China

6th International Refractories & Abrasives Summit

April 19-20, 2018
Beijing, China

Total 9 Records

1/1

10 Records per

1

ToPage
Iron Ore Fine
65%min EXW Benxi
Unit: RMB/dt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
66%min Ex-VAT EXW Handan
Unit: RMB/dt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
65%min Ex-VAT EXW Daixian
Unit: RMB/wt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
65%min EXW Laiwu
Unit: RMB/dt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
Australian 58% In port China
Unit: RMB/wt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
Australian 62%min In port China
Unit: RMB/wt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
Australian 62%min CNF China
Unit: USD/dt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Fine
Brazilian 65%min In port China
Unit: RMB/wt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Iron Ore Lump
Australian 62%min In port China
Unit: RMB/wt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D

Total 9 Records

1/1

10 Records per

1

ToPage