7th World Antimony Forum

June 13-14, 2019
Changsha, Hunan, China

7th Refractory & Abrasive Materials Summit 2019

May 23-24, 2019
Qingdao, Shandong, China

10th Aluminum Raw Materials Summit

May 16-17, 2019
Zhengzhou, Henan, China

11th Rare Earth Summit

May 9-10, 2019
Qingdao, Shandong, China

8th Magnesium Summit

April 11-12, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

12th World InBiGeGa Forum

March 14-15, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

6th World Manganese & Selenium Forum

May 21-22, 2018
Hainan Sanya, China

6th World Antimony Forum

April 23-24, 2018
Zhangjiajie, China

6th International Refractories & Abrasives Summit

April 19-20, 2018
Beijing, China

Total 21 Records

1/3

10 Records per

ToPage
Cobalt Conc.
6-8% CIF China
Unit: USD/lb Co
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Intermediate
20-30% CIF China
Unit: USD/lb Co
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.3%min In warehouse Rotterdam
Unit: USD/lb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.3%min In warehouse Baltimore
Unit: USD/lb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.3%min EXW Russia
Unit: RUB/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.8%min In warehouse Rotterdam
Unit: USD/lb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.8%min In warehouse Baltimore
Unit: USD/lb
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Metal
99.8%min Delivered China
Unit: RMB/kg
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Carbonate
46%min Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D
Cobalt Chloride
24%min Delivered China
Unit: RMB/mt
 • From:
 • Y
 • M
 • D
 • To:
 • Y
 • M
 • D

Total 21 Records

1/3

10 Records per

ToPage