8th World Antimony Forum

TBD
Guiyang, Guizhou, China

12th Rare Earth Summit

TBD
Hangzhou, Zhejiang, China

11th Aluminum Raw Materials Summit

TBD
Hangzhou, Zhejiang, China

9th Magnesium Summit

TBD
Hangzhou, Zhejiang, China

13th World InBiGeGa Forum

TBD
Hangzhou, Zhejiang, China

7th World Antimony Forum

June 13-14, 2019
Changsha, Hunan, China

7th Refractory & Abrasive Materials Summit 2019

May 23-24, 2019
Qingdao, Shandong, China

10th Aluminum Raw Materials Summit

May 16-17, 2019
Zhengzhou, Henan, China

11th Rare Earth Summit

May 9-10, 2019
Qingdao, Shandong, China

8th Magnesium Summit

April 11-12, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

12th World InBiGeGa Forum

March 14-15, 2019
Zhuhai, Guangdong, China

Throughput of Zhanhua Weiqiao Port reaches new high in Feb

2020-03-05 11:59:08   【Print】
Zhanhua Weiqiao Port Company's throughput hit a new high in February.Asian Metal Copyright6% YOY.Asian Metal Copyright The cargo throughput of Tao'er port in Binzhou was 3.Asian Metal CopyrightZhanhua Weiqiao Port Company's throughput hit a new high in February.Asian Metal Copyright225 million tons, up 19.Asian Metal Copyright The cargo throughput of Tao'er port in Binzhou was 3.Asian Metal Copyright6% YOY.Asian Metal Copyright .Asian Metal Copyright Among them, the handling capacity of bauxite at Weiqiao port was 1.Asian Metal Copyright The cargo throughput of Tao'er port in Binzhou was 3.Asian Metal Copyright5 million tons, up 164% YOY, recording the highest level of one month.Asian Metal Copyright6% YOY.Asian Metal Copyright The throughput of alumina was 125,800 tons, up 26.Asian Metal Copyright The throughput of alumina was 125,800 tons, up 26.Asian Metal Copyright4% YOY.

.Asian Metal Copyright The cargo throughput of Tao'er port in Binzhou was 3.Asian Metal Copyright